Trang sức bạc

Dây chuyền Bạc

SKU: DB002

480,000₫

Dây cổ khóa Bạc

SKU: DC002

220,000₫

Lắc bạc 2 Tourmaline

SKU: LB011

2,350,000₫

Lắc bạc Garnet

SKU: LB017

1,350,000₫

Lắc bạc Hổ Phách

SKU: LB013

1,100,000₫

Lắc bạc Opal

SKU: LB020

1,650,000₫

Lắc bạc Peridot

SKU: LB008

1,350,000₫

Lắc bạc TA Hồng

SKU: LB002

1,550,000₫

Lắc bạc TA Tím

SKU: LB001

990,000₫

Lắc bạc Topaz

SKU: LB009

1,350,000₫

Lắc bạc Tourmaline

SKU: LB012

5,600,000₫

Lắc bạc Tourmaline

SKU: LB010

1,750,000₫

Lắc bạc Xà Cừ

SKU: LB021

1,050,000₫

SKU: