Lắc Tay

Lắc bạc 2 Tourmaline

SKU: LB011

2,350,000₫

Lắc bạc Garnet

SKU: LB017

1,350,000₫

Lắc bạc Hổ Phách

SKU: LB013

1,100,000₫

Lắc bạc Opal

SKU: LB020

1,650,000₫

Lắc bạc Peridot

SKU: LB008

1,350,000₫

Lắc bạc TA Hồng

SKU: LB002

1,550,000₫

Lắc bạc TA Tím

SKU: LB001

990,000₫

Lắc bạc Topaz

SKU: LB009

1,350,000₫

Lắc bạc Tourmaline

SKU: LB010

1,750,000₫

Lắc bạc Tourmaline

SKU: LB012

5,600,000₫

Lắc bạc Xà Cừ

SKU: LB021

1,050,000₫

Lắc Opal Cá Đuối

SKU: LB025

1,450,000₫

Lắc pan Garnet

SKU: LB034

2,200,000₫

Mặt lắc Xà Cừ

SKU: LXC02

650,000₫

SKU: