Mệnh Thủy

Agate Đen x3

SKU: BADE36

600,000₫

Agate Trắng x3

SKU: BAGT36

600,000₫

Cây đá gốc

SKU: DG001

16,000,000₫

Cỏ 4 lá Nephrite

SKU: NPR108

695,000₫

Đá Moonstone

SKU: MS010

80,000₫

Đá Opal Úc facet

SKU: OP001

1,000,000₫

Đá Saphire

SKU: SF028

200,000₫

Đá Tourmaline Facet

SKU: DTM01

950,000₫

Dây Treo Ngọc Jade A

SKU: NJ066

1,550,000₫

Đôi Nautilus Pompilius

SKU: NP001

1,050,000₫

Hồ Lô Ngọc Jade

SKU: NJ076

320,000₫

Hồ Ly Aquamarine A

SKU: LAQ61

900,000₫

Hổ Phách viên

SKU: AB003

220,000₫

Hoa Sen Nephrite

SKU: NPRH01

1,250,000₫

Khuyên hạt vòng

SKU: KT008

500,000₫

Lắc bạc 2 Tourmaline

SKU: LB011

2,350,000₫

SKU: