Chuỗi vòng 108 hạt

Hiện tại sản phẩm đang cập nhật. Bạn quay lại sau nhé !

108 hạt tượng trưng cho 108 phiền não khổ đau mà con người phải trải qua, nên đeo vòng như để nhắc nhở chúng ta nên sớm buông bỏ bụi trần và tạp niệm, sống hướng thiện và bình yên. Xem chi tiết

SKU: