Tất cả sản phẩm

Vòng NK Agate Khói

SKU: KAK08

580,000₫

Thạch Anh Đen x2

SKU: BTAD26

500,000₫

Mặt dây R. Moonstone

SKU: PRM01

1,150,000₫

Mặt lắc Xà Cừ

SKU: LXC02

650,000₫

Mặt lắc TA Vàng

SKU: LAV01

450,000₫

Vòng tay Hổ Phách

SKU: TAB008

1,550,000₫

Ruby B x3

SKU: BRBB37

22,950,000₫

Vòng tay Ruby B

SKU: RBB008

7,650,000₫

Vòng tay Ruby Vip

SKU: RBA410

24,800,000₫

Vòng tay Ruby A

SKU: RBA009

21,200,000₫

Tourmaline B x2

SKU: BTMB27

1,440,000₫

Vòng Tay Garnet A+

SKU: GNA012

2,550,000₫

Vòng cổ Ngọc Trai

SKU: NT012

1,250,000₫

SKU: